עמוד הבית

כללי

הרינו לעדכנכם כי שירותי התפעול של חברת ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים בע”מ הועברו לידי לאומי שירותי שוק ההון בע”מ מקבוצת בנק לאומי החל מיום 1.1.2021.
לא חלו שינויים בזכויות העמיתים, וכן לא חל שינוי בשם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים.

הלוואות

כעמית בקרן ההשתלמות ק.ל.ע, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה

לפרטים לחץ כאן

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

במסגרת השינויים שחלו בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית דוח שנתי מקוצר וכן דוח שנתי מפורט, וזאת בתוך שלושה חודשים מתום השנה המדווחת. כמו כן, הדוח השנתי המקוצר ישלח גם באמצעות אמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר והכל כמפורט בהוראות בנושא. מדי רבעון ובתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית הדוח הרבעוני.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 072-2790006.
שעות פעילות המוקד: ימים א’ – ה’: 8:00-16:00