עמוד הבית


שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…


בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706084.

שעות פעילות המוקד:
ימים א’ – ה’: 8:00-17:00
יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00


לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי, מגוון הלוואות מכספי הבנק בתנאים אטרקטיביים.

(ההלוואות הללו אינן קשורות להלוואות מכספי הקרן בהתאם לפרסום כאן באתר)

לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:
הלוואות לעמיתי קלע בתנאים אטרקטיביים בבינלאומי

פרטי סניפי הבנק הבינלאומי


חוזר הכרעות עקרוניות 2011-4-1 – תשואות לתקופת המשבר 1/6/08 עד 31/12/08
פרוט תשואות לחודש ינואר פברואר 2009 של קלע מסלול כללי

פרוט תשואות לחודש פברואר 2009 של קלע מסלול ללא מניות