דוחות חודשיים

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

12/2018– מסלול כללי     12/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

11/2018– מסלול כללי     11/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

10/2018– מסלול כללי     10/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

09/2018– מסלול כללי     09/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

08/2018– מסלול כללי     08/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

07/2018– מסלול כללי     07/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

06/2018– מסלול כללי     06/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

05/2018– מסלול כללי     05/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

04/2018– מסלול כללי     04/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

03/2018– מסלול כללי     03/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

02/2018– מסלול כללי     02/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

01/2018– מסלול כללי     01/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

2017

12/2017– מסלול כללי     12/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

11/2017– מסלול כללי     11/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

10/2017– מסלול כללי     10/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

09/2017– מסלול כללי     09/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

08/2017– מסלול כללי     08/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

07/2017– מסלול כללי     07/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

06/2017– מסלול כללי     06/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

05/2017– מסלול כללי     05/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

04/2017– מסלול כללי     04/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

03/2017– מסלול כללי     03/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

02/2017– מסלול כללי     02/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

01/2017– מסלול כללי     01/2017 מסלול אג”ח עד 25% מניות

2016

12/2016– מסלול כללי     12/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

11/2016– מסלול כללי     11/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

10/2016– מסלול כללי     10/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

09/2016– מסלול כללי     09/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

08/2016– מסלול כללי     08/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

07/2016– מסלול כללי     07/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

06/2016– מסלול כללי     06/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

05/2016– מסלול כללי     05/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

04/2016– מסלול כללי     04/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

03/2016– מסלול כללי     03/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

02/2016– מסלול כללי     02/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

01/2016– מסלול כללי     01/2016 מסלול אג”ח עד 25% מניות

2015

12/2015– מסלול כללי     12/2015 מסלול אג”ח עד 25% מניות

11/2015– מסלול כללי     11/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

10/2015– מסלול כללי     10/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

09/2015– מסלול כללי     09/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

08/2015– מסלול כללי     08/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

07/2015– מסלול כללי     07/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

06/2015– מסלול כללי     06/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

05/2015– מסלול כללי     05/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

04/2015– מסלול כללי     04/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

03/2015– מסלול כללי     03/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

02/2015– מסלול כללי     02/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות

01/2015– מסלול כללי     01/2015- מסלול אג”ח עד 25% מניות