דוחות חודשיים

2018

12/2018– מסלול כללי     12/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

11/2018– מסלול כללי     11/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

10/2018– מסלול כללי     10/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

09/2018– מסלול כללי     09/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

08/2018– מסלול כללי     08/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

07/2018– מסלול כללי     07/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

06/2018– מסלול כללי     06/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

05/2018– מסלול כללי     05/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

04/2018– מסלול כללי     04/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

03/2018– מסלול כללי     03/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

02/2018– מסלול כללי     02/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

01/2018– מסלול כללי     01/2018 מסלול אג”ח עד 25% מניות

2017

12/2017– מסלול כללי     12/2017 מסלול ללא מניות

11/2017– מסלול כללי     11/2017 מסלול ללא מניות

10/2017– מסלול כללי     10/2017 מסלול ללא מניות

09/2017– מסלול כללי     09/2017 מסלול ללא מניות

08/2017– מסלול כללי     08/2017 מסלול ללא מניות

07/2017– מסלול כללי     07/2017 מסלול ללא מניות

06/2017– מסלול כללי     06/2017 מסלול ללא מניות

05/2017– מסלול כללי     05/2017 מסלול ללא מניות

04/2017– מסלול כללי     04/2017 מסלול ללא מניות

03/2017– מסלול כללי     03/2017 מסלול ללא מניות

02/2017– מסלול כללי     02/2017 מסלול ללא מניות

01/2017– מסלול כללי     01/2017 מסלול ללא מניות

2016

12/2016– מסלול כללי     12/2016 מסלול ללא מניות

11/2016– מסלול כללי     11/2016 מסלול ללא מניות

10/2016– מסלול כללי     10/2016 מסלול ללא מניות

09/2016– מסלול כללי     09/2016 מסלול ללא מניות

08/2016– מסלול כללי     08/2016 מסלול ללא מניות

07/2016– מסלול כללי     07/2016 מסלול ללא מניות

06/2016– מסלול כללי     06/2016 מסלול ללא מניות

05/2016– מסלול כללי     05/2016 מסלול ללא מניות

04/2016– מסלול כללי     04/2016 מסלול ללא מניות

03/2016– מסלול כללי     03/2016 מסלול ללא מניות

02/2016– מסלול כללי     02/2016 מסלול ללא מניות

01/2016– מסלול כללי     01/2016 מסלול ללא מניות

2015

12/2015– מסלול כללי     12/2015 מסלול ללא מניות

11/2015– מסלול כללי     11/2015- מסלול ללא מניות

10/2015– מסלול כללי     10/2015- מסלול ללא מניות

09/2015– מסלול כללי     09/2015- מסלול ללא מניות

08/2015– מסלול כללי     08/2015- מסלול ללא מניות

07/2015– מסלול כללי     07/2015- מסלול ללא מניות

06/2015– מסלול כללי     06/2015- מסלול ללא מניות

05/2015– מסלול כללי     05/2015- מסלול ללא מניות

04/2015– מסלול כללי     04/2015- מסלול ללא מניות

03/2015– מסלול כללי     03/2015- מסלול ללא מניות

02/2015– מסלול כללי     02/2015- מסלול ללא מניות

01/2015– מסלול כללי     01/2015- מסלול ללא מניות

2014

12/2014– מסלול כללי     12/2014- מסלול ללא מניות

11/2014– מסלול כללי     11/2014- מסלול ללא מניות

10/2014– מסלול כללי     10/2014- מסלול ללא מניות

09/2014– מסלול כללי     09/2014- מסלול ללא מניות

08/2014– מסלול כללי     08/2014- מסלול ללא מניות

07/2014– מסלול כללי     07/2014- מסלול ללא מניות

06/2014– מסלול כללי     06/2014- מסלול ללא מניות

05/2014– מסלול כללי     05/2014- מסלול ללא מניות

04/2014– מסלול כללי     04/2014- מסלול ללא מניות

03/2014– מסלול כללי     03/2014- מסלול ללא מניות

02/2014– מסלול כללי     02/2014- מסלול ללא מניות

01/2014– מסלול כללי     01/2014- מסלול ללא מניות

2013

12/2013– מסלול כללי     12/2013- מסלול ללא מניות

11/2013– מסלול כללי     11/2013- מסלול ללא מניות

10/2013– מסלול כללי     10/2013- מסלול ללא מניות

09/2013– מסלול כללי     09/2013- מסלול ללא מניות

08/2013– מסלול כללי     08/2013- מסלול ללא מניות

07/2013– מסלול כללי     07/2013- מסלול ללא מניות

06/2013– מסלול כללי     06/2013- מסלול ללא מניות

05/2013– מסלול כללי     05/2013- מסלול ללא מניות

04/2013– מסלול כללי     04/2013- מסלול ללא מניות

03/2013– מסלול כללי     03/2013- מסלול ללא מניות

02/2013– מסלול כללי     02/2013- מסלול ללא מניות

01/2013– מסלול כללי     01/2013- מסלול ללא מניות

2012

12/2012– מסלול כללי     12/2012- מסלול ללא מניות

11/2012– מסלול כללי     11/2012- מסלול ללא מניות

10/2012– מסלול כללי     10/2012- מסלול ללא מניות

09/2012– מסלול כללי     09/2012- מסלול ללא מניות

08/2012– מסלול כללי     08/2012- מסלול ללא מניות

07/2012– מסלול כללי     07/2012- מסלול ללא מניות

06/2012– מסלול כללי     06/2012- מסלול ללא מניות

05/2012– מסלול כללי     05/2012- מסלול ללא מניות

04/2012– מסלול כללי     04/2012- מסלול ללא מניות

03/2012– מסלול כללי     03/2012- מסלול ללא מניות

02/2012– מסלול כללי     02/2012- מסלול ללא מניות

01/2012– מסלול כללי     01/2012- מסלול ללא מניות

2011

12/2011– מסלול כללי     12/2011- מסלול ללא מניות

11/2011– מסלול כללי     11/2011- מסלול ללא מניות

10/2011– מסלול כללי     10/2011- מסלול ללא מניות

09/2011– מסלול כללי     09/2011- מסלול ללא מניות

08/2011- מסלול כללי     08/2011- מסלול ללא מניות

07/2011- מסלול כללי     07/2011- מסלול ללא מניות

06/2011- מסלול כללי     06/2011- מסלול ללא מניות

05/2011- מסלול כללי     05/2011- מסלול ללא מניות

04/2011- מסלול כללי     04/2011- מסלול ללא מניות

03/2011- מסלול כללי     03/2011- מסלול ללא מניות

02/2011- מסלול כללי     02/2011- מסלול ללא מניות

01/2011- מסלול כללי     01/2011- מסלול ללא מניות

2010

12/2010- מסלול כללי     12/2010- מסלול ללא מניות

11/2010- מסלול כללי     11/2010- מסלול ללא מניות

10/2010- מסלול כללי     10/2010- מסלול ללא מניות

09/2010- מסלול כללי     09/2010- מסלול ללא מניות

08/2010- מסלול כללי     08/2010- מסלול ללא מניות

07/2010- מסלול כללי     07/2010- מסלול ללא מניות

06/2010- מסלול כללי     06/2010- מסלול ללא מניות

ההערה :החל מחודש 5/10  נרשם שם מדויק: מסלול ללא מניות

04/2010– מסלול כללי     04/2010- מסלול אג”ח