הודעות לעמיתים

עמיתים יקרים,

ניתן ליצור קשר עם מוקד העמיתים בהתאם לפרטים כדלקמן:

טל: 072-2790006 , פקס: 072-2790092, א’-ה’ 08:00 – 16:00 , Moked@kela.org.il

את כל הבקשות / כל הטפסים ניתן להגיש באמצעות אתר החברה. https://www.krn-kela.co.il

על כל טופס מצוינת כתובת הדוא”ל למשלוח הטופס ואפשר גם לשלוח ישירות את הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

בקשות משיכה ניתן גם להגיש באמצעות עמוד ייעודי להגשת בקשות משיכה (מצוין על גבי הטופס).

הגשת בקשה למשיכת כספים

בברכת בריאות איתנה