מסמכי משיכה

מסמך בקשת משיכת כספי חסכון מקרן ההשתלמות ק.ל.ע.

טופס העברה לחשבון שאינו בבעלותי (העברה לצד ג’)

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • הורד טופס בקשה למשיכת כספי קרן השתלמות אליו  צורף דף הסבר למלוי הבקשה פעל לפיו.
  • למסמכים הנשלחים במקור בדואר- לת.ד. 8224 תל אביב 6108102.
  • במידה ומוטל שעבוד ו/או עיקול על החשבון יש לצרף אישור מקורי על ביטול השעבוד או העיקול מבעל השעבוד או הגורם המעקל.  ללא אישור כאמור לא ניתן יהיה לבצע את הבקשה למשיכת הכספים.
  • עמית הקרן המבקש למשוך את הכספים שצבר בחשבונו לחשבון בנק שאינו על שמו, יהיה מחויב להתייצב במשרדי החברה ולהזדהות באמצעות תעודת זהות פנים אל פנים בפני נציג הקרן. שעות קבלה במשרדי החברה – קלע- ארלוזורוב 93 ת”א   קומה 1 חדר  148 ימים  א-ה-  משעה 09:00  עד 15:00, רצוי לוודא טלפונית 03-6921159-46.