מבנה החברה


* הערה:
הדירקטוריון מתכנס אחת לחודשיים ובנוסף בהתאם לצורך.
ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים. ןעדת בקורת מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה.