הגשת בקשה למשיכת כספים


  לבקשת משיכה חובה לצרף את המסמכים הבאים

  בקשה למשיכת כספים (חובה):

  אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה):

  צילום ת.ז. (חובה):

  לצורך משיכת כספי נפטר

  צו ירושה/צוואה+צו קיום צוואה:

  תעודת פטירה:

  מסמכים נוספים הרלוונטים לבקשה

  ניתן להעביר קובץ בגודל של 2.5M לכל היותר