הממונה על פניות הציבור

ניתן לשלוח פניות בדוא”ל  pniot@krn-kela.co.il

וכן בדואר לכתובת:

ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע”מ

רחוב החשמונאים 100תל אביב, 6713317

לידי עו”ד מירב רביבו