הממונה על פניות הציבור

את הפניה יש לשלוח במעטפה אל ק.ל.ע רחוב ארלוזורוב 93 תל-אביב 62098, לידי עו”ס ששון גמליאל