הממונה על פניות הציבור

ניתן לשלוח פניות בדוא”ל  pniot@krn-kela.co.il
וכן בדואר לכתובת:
ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע”מ
רחוב החשמונאים 100
תל אביב, 6713317
לידי עו”ד מירב רביבו