הממונה על פניות הציבור

את הפניה יש לשלוח במעטפה אל ק.ל.ע רחוב החשמונאים 100 תל-אביב 6713317, לידי עו”ד מירב רביבו