הוצאות ישירות

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2016


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

מסלול ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012