מסמכי משיכה מחשבון נפטר

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • הורד טופס בקשה למשיכת כספי קרן השתלמות אליו  צורף דף הסבר למלוי הבקשה פעל לפיו.
  • למסמכים הנשלחים במקור בדואר- לשירות לקוחות קופות גמל, שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה 4952701.
  • במידה ומוטל שעבוד ו/או עיקול על החשבון יש לצרף אישור מקורי על ביטול השעבוד או העיקול מבעל השעבוד או הגורם המעקל.  ללא אישור כאמור לא ניתן יהיה לבצע את הבקשה למשיכת הכספים.
  • עמית הקרן המבקש למשוך את הכספים שצבר בחשבונו לחשבון בנק שאינו על שמו, יהיה מחויב להתייצב במשרדי החברה ולהזדהות באמצעות תעודת זהות פנים אל פנים בפני נציג הקרן. שעות קבלה במשרדי החברה – קלע- חשמונאים 100 תל אביב 6713317 ימים  א-ה-  משעה 09:00  עד 15:00, רצוי לוודא טלפונית 03-6086645.