רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-31/03/2024

רשימת נכסים ל-31/12/2023

רשימת נכסים ל-30/09/2023

רשימת נכסים ל-30/06/2023

רשימת נכסים ל-31/03/2023

רשימת נכסים ל-31/12/2022

רשימת נכסים ל-30/09/2022

רשימת נכסים ל-30/06/2022

רשימת נכסים ל-31/03/2022

רשימת נכסים ל-31/12/2021

רשימת נכסים ל-30/09/2021

רשימת נכסים ל-30/06/2021

רשימת נכסים ל-31/03/2021

רשימת נכסים ל-31/12/2020

רשימת נכסים ל-30/09/2020

רשימת נכסים ל-30/06/2020

רשימת נכסים ל-31/03/2020

רשימת נכסים ל-31/12/2019

רשימת נכסים ל-30/09/2019

רשימת נכסים ל-30/06/2019

רשימת נכסים ל-30/03/2019

רשימת נכסים ל-31/12/2018

רשימת נכסים ל-30/09/2018

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/06/2018

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/03/2018

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/09/2017

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/06/2017

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2016

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2016

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2016

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2016

אישור רו”ח