רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-30/09/2023

רשימת נכסים ל-30/06/2023

רשימת נכסים ל-31/03/2023

רשימת נכסים ל-31/12/2022

רשימת נכסים ל-30/09/2022

רשימת נכסים ל-30/06/2022

רשימת נכסים ל-31/03/2022

רשימת נכסים ל-31/12/2021

רשימת נכסים ל-30/09/2021

רשימת נכסים ל-30/06/2021

רשימת נכסים ל-31/03/2021

רשימת נכסים ל-31/12/2020

רשימת נכסים ל-30/09/2020

רשימת נכסים ל-30/06/2020

רשימת נכסים ל-31/03/2020

רשימת נכסים ל-31/12/2019

רשימת נכסים ל-30/09/2019

רשימת נכסים ל-30/06/2019

רשימת נכסים ל-30/03/2019

רשימת נכסים ל-31/12/2018

רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול כללי (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול אג”ח (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול כללי (21/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול אג”ח (21/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (21/08/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול כללי (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול אג”ח (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (29/05/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול כללי (28/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול אג”ח (28/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (28/03/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2017

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול כללי (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול אג”ח (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מצרפי (30/11/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2017

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול כללי (30/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול אג”ח (30/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מצרפי (30/08/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול כללי (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול אג”ח (29/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מצרפי (29/05/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2016

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול כללי (30/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול אג”ח (30/03/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מצרפי (30/03/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2016

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול כללי (06/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול אג”ח (06/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מצרפי (06/12/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2016

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול כללי (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול אג”ח (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מצרפי (01/09/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2016

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול כללי (31/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול אג”ח (31/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מצרפי (31/05/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/12/2015

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול כללי (30/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול אג”ח (30/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מצרפי (30/03/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2015

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול כללי (03/12/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול אג”ח (03/12/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מצרפי (03/12/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2015

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול כללי (23/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול אג”ח (23/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מצרפי (23/08/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2015

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול כללי (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול אג”ח (28/05/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מצרפי (28/05/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2014

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול כללי (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול אג”ח (31/03/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מצרפי (31/03/15)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2014

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול כללי (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול אג”ח (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מצרפי (09/12/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2014

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול כללי (01/09/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול אג”ח (01/09/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מצרפי (01/09/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2014

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול כללי (30/05/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול אג”ח (30/05/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מצרפי (30/05/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2013

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול כללי (27/03/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול אג”ח (27/03/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מצרפי (27/03/14)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2013

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול כללי (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול אג”ח (29/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מצרפי (29/11/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2013

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול כללי (29/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול אג”ח (29/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מצרפי (29/08/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2013

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול כללי (30/05/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול אג”ח (30/05/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מצרפי (30/05/13)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-31/12/2012

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול כללי (23/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול אג”ח (23/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מצרפי (23/03/13)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2012

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול כללי (30/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול אג”ח (29/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מצרפי (29/11/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2012

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול כללי (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול אג”ח (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מצרפי (30/08/12)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-31/03/2012

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול כללי (31/05/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול אג”ח (31/05/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מצרפי (31/05/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2011

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול כללי (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול אג”ח (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מצרפי (01/04/12)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2011

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול כללי (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול אג”ח (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מצרפי (01/12/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2011

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול כללי (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול אג”ח (03/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מצרפי (03/09/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2011

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול כללי (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול אג”ח (02/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מצרפי (02/06/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2010

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול כללי (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול אג”ח (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מצרפי (03/04/11)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2010

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול כללי (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול אג”ח (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מצרפי (14/12/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2009

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול כללי (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול אג”ח (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מצרפי (05/09/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2009

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול כללי (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול אג”ח (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מצרפי (31/05/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2009

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול כללי (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול אג”ח (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מצרפי (08/04/10)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2009

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול כללי (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול אג”ח (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מצרפי (07/12/09)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2009

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול כללי (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול אג”ח (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (06/09) מצרפי (31/8/09)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/3/2009

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול כללי

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול אג”ח

דו”ח נכסים רבעוני (03/09) מצרפי

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/08)  אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (09/08)  אישור רו”ח