צדדים קשורים

  1. לפירוט ראו https://www.psagot.co.il/heb/PensionSavings/GeneralInformation/Pages/sides.aspx

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 4 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 3 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 2 2016

דיווח מצרפי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים רבעון 1 2016


2011

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 12/2011: במהלך הרבעון הרביעי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 09/2011: במהלך הרבעון השלישי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 06/2011: במהלך הרבעון השני לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 03/2011: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


2010

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 12/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 09/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 06/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 03/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


2009

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 12/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

קל”ע מסלול כללי ומסלול ללא מניות – 09/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים